Controlling voor het MKB

Boekhouding

Absolvo verzorgt u hele boekhouding en gaat daarin verder dan een boekhouder. Absolvo is gespecialiseerd in het ondersteunen van ondernemers bij al hun administratieve verplichtingen. In nauwe samenwerking met u voeren of controleren wij periodiek uw administratie, stellen wij uw jaarrekeningen samen en doen wij uw aangiftes Omzetbelasting, Vennootschapsbelasting en/of Inkomstenbelasting. Ook kunnen we voor u kundig achterstanden wegwerken of uw administratie (opnieuw) inrichten.

“Dankzij Absolvo is mijn administratie weer inzichtelijk geworden en kan ik weer vooruit kijken”

Financiële Analyse

De financiële analyse is een belangrijk onderdeel van ons adviesmodel. De analyse stelt u en uw organisatie in staat om te bekijken of uw onderneming nog op koers ligt naar uw jaardoelstellingen. Doordat wij periodiek rapporteren, creëert u rust in uw onderneming. Samen met Absolvo kijkt u welke beslissingen er moeten worden genomen om de huidige koers te verleggen. Hierdoor kunt u zich concentreren op uw business en het doorvoeren van de strategie.

“Door de periodieke feedback van Absolvo heb ik meer inzicht in de ontwikkeling van mijn bedrijf en maak ik tijdig de juiste keuze.”

Project Controlling

Absolvo kan u helpen bij het opzetten en/of voeren van een degelijke project control. Absolvo is in staat om bewustwording te creeëren in organisaties en neuzen dezelfde kant op te laten wijzen. Project controlling gaat voor Absolvo verder dan alleen de financiële kant beheersen. Er komt meer bij kijken, denk aan contract&claim management, stakeholdermanagement, risicomanagement, planning enz. Absolvo is de spin in het web, die zich gevraagd en ongevraag bemoeit met het wel en wee van uw onderneming.

Contractbeoordeling

Absolvo kan uw contracten controleren en adviseren m.b.t. budgetafwijkingen, beoordeling van (project) risico’s, kosten en baten bij projectwijzigingen en contractafwijkingen. Daarnaast kan Absolvo de costcontrol en scopebewaking doorvoeren en de kosten bewaken (cost controlling) en zorgdragen voor een juiste kostenallocatie over de werkonderdelen.

Inkoopproces

Absolvo kan als controller voor het inkoopproces fungeren als aanspreekpunt op financiën en sparringpartner richting het management. Absolvo richt zich in deze rol op de validatie van de bereikte successen, het inrichten van het proces omtrent de inkoop administratie en rapporteert de realisatie van de contracten in het begrotingsproces.